Madonna komplexus

A Madonna komplexusnak nem létezik egy általános érvényű, egzakt megfogalmazása. Leginkább azzal a kettősséggel írható le, hogy a férfi csak két, nagyon különböző személyiség - típusként képes értelmezni a nőket, úgy mint szentek és bűnösök illetve anyák és kurvák. A komplexus leírható a megszentelt - és profán szerelem közti különbségtétellel is.

Mi az oka annak, hogy valaki képtelen szexuális kapcsolatot létesíteni azzal, akit szeret de könnyedén elcsábul egy olyan nővel, aki finoman fogalmazva sem tárgya az illető idealizált szerelmi érzéseinek?
A legtöbb szakember úgy tekint a Madonna komplexusra, mint a tudatalatti olyan különös működésére, amelyben a férfi az idealizált nőt egy, a szexustól mentes, már - már szent szerelmi objektumként érzékeli.

Több pszihianalitikus azon a véleményen van, hogy az anyával való vérfertőzéstől való félelem is stresszfaktor lehet a komplexus kialakulásában.

Freud szerint az ödipális komplexus késő kisgyermekkorban alakul ki. úgy vélte, hogy ez elkerülhetetlen állomása a gyermek pszichoszexuális fejlődésének. Ebben a korszakban a fiú intenzíven kezd kötődni az anyához a lány pedig az apjához. Freud szerint ezen túl intenzív kötődés feloldódása vagy kinövése szükséges a normális szexuális élethez. Gyakorlatilag minden analitikus szerző egyetért vele ebben, és hangsúlyozza, maga az ödipusz komplexus plussz az anya tartósan túl intenzív pszichés befolyása fiára nagy jelentőséggel bír a Madonna komplexus kialakulásában.

Néhány szerző szerint ez a kóros fixáció azért alakul ki, mert az anya volt a fiú szerelmének első tárgya.
Egyesek szerint az ilyen rögeszmés fiúk felnőve lelkes udvarlókká válnak, de amikor a szerelmük feleséggé és különösen mikor anyává válik, a tudatalatti emlékeik a saját anyjukkal való abnormálisan intenzív kapcsolatra reflektálnak és ezek hátrányosan

befolyásolják párkapcsolataikat. Ekkorra, a férfi, tudatalatt az anyját látja a feleségében és a szexualitástól irányába vonakodó, esetleg még impotens szeretővé is válik.

Az eredeti értelmezésünkből kiindulva így már érthetőbb, hogy hogyan váltja ki a már anyává lett feleség a Madonna komplexust az ilyen hajlamú férfiból, felidézve annak tudatalatti emlékezetéből az ő tulajdon anyjától meg nem kapott szeretet - igényének emlékét.

Az ilyen férfi ahelyett, hogy közeli kapcsolatban állt volna édesanyjával gyermekkorában el volt idegenítve tőle. Feleségkeresése az anyja tulajdonságain alapult és amikor ezt megtalálta, akaratlanul újraéled korai gyermekkorának erőteljes vágya - az akkor meg nem kapott - szeretet reményében.

Az intimitástól való félelem mintegy védekezésképpen alakul ki, hogy ezek a korai gyermekkori fájdalmak, sérelmek ne tudatosuljanak .

Az ilyen esetekben az anyai szeretet keresése folytatódik a házastársi élet során is és ez irreális elvárásokat eredményez a férj részéről, mivel ő tudat alatt folyamatosan az anyját keresi a házasságában és a feleségében.
Ez akár egy egész életen át is folytatódhat, kölcsönös vádaskodást, megcsalást, válást és boldogtalanságot okozva mindkét házastársnak. A házasság csatatérré válik, mivel a férj a szülei iránt érzett ellenségeskedést, elnyomott érzéseket, fájdalmat és dühöt akaratlanul is átirányítja házastársára.

A házasság szexuális és nem szexuális intimitása illetve a szülés élményének átélése egyaránt kiválthatja a tudatalatti emlékeket arról az első intimitásról ami az anya - gyermek kapcsolatban volt jelen.
Hogy a férj elkerülje az ilyen emlékek előtörését tudatába, elkezdi elkerülni a szexuális érintkezést házastársával. Ez a gyermekkori trauma különösen reaktív lesz mikor a feleség anyává válik, hisz ez előtérbe helyezi az elnyomott emlékeket a saját anya - gyermek kapcsolatáról.

Ez nem azt jelenti, hogy a Madonna komplexusos férfi szexuális vágya rögzült volna élete első, anyjához kötődőintim kapcsolatában és ne tudná erotikus vonzalmát az anyjáról partnerkapcsolataira majd feleségére átirányítani.
Hanem inkább azt jelenti mindez, hogy a férj gyermekkori igénye a szeretetre és biztonságra nem volt kielégítve és ezen korai frusztráció erőteljesen beszivárog minden következő kapcsolatába, különösen a házastársiba ahol a szertett nő anyává válik.

összegezve megállapíthatjuk tehát, hogy ezen komplexusra hajlamos személyiségnek kell lenni, mely hajlam az asszonyát anyává tevő férfiban felerősödhet.

Előző Következő